Közműhálózatok tervezése

Csapadékvíz, ivóvíz és csatorna. Napjainkra e három közműhálózati infrastruktrúra Magyarország területén 99%-ban kiépült már a múlt századba. A folyamatos városi és vidékfejlesztési programokon és az Európai Unió, valamint a Vidékfejlesztési Minésztérium által kiírt pályázatok révén az ország számos településén elkezdődtek ezen közműhálózatok fejlesztése, felújítása.
Az elmúlt tizenöt évben számos, több ezer négyzetméteren elterülő gyártócsarnok épült hazánkban, melyek nagykiterjedésű belső közműhálózat kiépítését igényelte. Ezen felül számos, Önkormányzati és a gazdaság számos más területén megvalósult magánberuházás alkalmával történtek különböző mélyépítési tervezések és azok megvalósításai.
A fent említett, legfontosabb tereületeken felül számos, különböző méretű és kiterjedésű fejlesztésekben is részt veszünk.

Geodéziai felmérések

GPS alapú, nagyon pontosságú geodéziai műszerek segítségével ma már rövid idő alatt elkészíthető nyílt területekről terepszintek felmérése.

Körenyezeti hatástanulmányok

Magántavak, stégek tervezése, engedélyezése